3.- 6. klasse

Det er først muligt at blive visiteret til et skoletilbud på Karen Blixen skolen i 3. klasse. Undervisningen i 3. til 6. klasse har den samme fagrække som i almen skolen,  herunder tysk.  Al undervisning er individuelt tilrettelagt og alle elever har en computer og de IT hjælpemidler der er relevante for den enkelte fra 1. september 2017. Der er et udvidet samarbejde mellem lærer og pædagoger og skolen har et gratis klubtilbud indtil klokken 17, som især eleverne fra 3. til 6. klasse benytter sig af.